Koja

Kirjaudu sisään »

TTYY:n historia: Itsenäistyminen ja taistelu TTKY:stä

marraskuu, 1972

Koska TTKK oli alun perinkin perustettu itsenäistyväksi korkeakouluksi, myös Tampereen teekkarit valmistautuivat itsenäisen ylioppilaskunnan asemaan. Tampereen Teknillinen korkeakoulu esiintyi virallisissa yhteyksissä ensimmäisen kerran vuoden 1969 budjetissa, jossa korkeakoulun menokohta oli nimeltään "Tampereen teknillinen korkeakoulu" sen oltua aiemmin Teknillisen korkeakoulun alaosasto Tampereella. Itsenäistämisestä oltiin tehty vuodesta 1967 lähtien useita laki- ja asetusaloitteita. Myös TKY odotti Tampereen teknillisen korkeakoulun itsenäistyvän vuoden 1970 aikana. Itsenäistymisen viivästymistä ei Espoossa kommentoitu.

TTKK:n itsenäistyminen ja TTKY:n perustaminen sotkeutuivat 1960- ja 70-lukujen taitteessa pahasti korkeakoulupoliittisen temmellyksen jalkoihin. Teknillinen opetus oli juuri siirtynyt kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudesta opetusministeriön hallinnonalalle, ja opetusministeriö painiskeli erisuuntaisia intohimoja herättävän korkeakoulujen hallinnonuudistuksen parissa.

Laki Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annettiin lopulta keväällä 1972. Asetus korkeakoulun väliaikaisesta hallintomallista annettiin myöhemmin kesällä. Siinä määrättiin, että TTKK:n hallituksessa opiskelijoilla olisi kaksi opiskelijaedustajaa. Laissa ei kuitenkaan ollut minkäänlaista mainintaa ylioppilaskunnasta, eikä ylioppilaskunnasta annettu myöskään asetusta. Tähän asti ylioppilaskunnasta oli määrätty laissa tai asetuksessa, mutta nyt TTKY:n oikeustoimikelpoisen aseman turvaavaa säädöstä ei ollut luvassa lainkaan.

TTKY oli joutunut sijaiskärsijäksi tilanteessa, jossa ylioppilaskuntien pakkojäsenyys oli yllättäen asetettu poliittisesti kyseenalaiseksi. Valtioneuvoston antaessa uutta asetusta TKY:stä oikeukansleri oli kiinnittänyt huomiota pakkojäsenyyteen ja alkanut tutkia sen ristiriitaa  yhdistymisvapauden kanssa. Liberaalien eduskuntaryhmä puuttui kysymykseen esittämällä, että opetusministeri Ulf Sundqvist tulisi asettaa syytteeseen oletetusta yhdistymisvapauden vastaisen asetuksen antamisesta. Kiistan ollessa avoin asetuksia uusista ylioppilaskunnista ei annettu.

TTKK:n opiskelijat jäivät erittäin hankalaan tilanteeseen. Heidän etujärjestönsä olemassaololta oli pudonnut pohja: Tampereen teekkarit -yhdistys ei käytännössä voinut toimia, koska sen jäsenet eivät enää olleet TKY:n jäseniä, ja yhdistys oli ollut TKY:n alayhdistys. Oman yhdistyksen puutteessa TTKK:n opiskelijat eivät kuuluneet myöskään SYL:n, STOL:n tai Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) riveihin, ja paikallisten Opiskelijatuen ja asuntolasäätiönkin jäsenenä oli yhä TKY. Lisäksi muun muassa monistustoimintaan ja klubiin liittyvät taloudelliset sitoumukset olivat Tampereen teekkarien nimissä. Ennen kaikkea jäsenmaksujen kerääminen ja ylioppilaskunnan toiminnan järjestäminen olisivat lähes mahdotonta.

Tampereen teekkarit yrittivät parhaansa mukaan selvittää tilannettaan opetusministeriössä. Syksyllä pidettiin yleiskokous, jossa käsiteltiin mutkistunutta tilannetta. Pyynikintien vanhan tekun iso juhlasali tuli täyteen kohtalostaan kiinnostuneita teekkareita. Kokous päätti perustaa toimikunnan, jonka tavoitteena oli saada asetus Tampereen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta. Tavoitetta päätettiin edistää boikotoimalla korkeakoulun hallintoon osallistumista kunnes asetus saataisiin.

Boikotti oli tehokas. TTKK:n ensimmäinen hallitus oli lain mukaan nimettävä kerralla. Asetuksen määräämien opiskelijajäsenten puuttuessa hallitusta ei voitu siis nimetä lainkaan.

Asetus Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta saatiin lopulta 3. marraskuuta 1972. Tästä ilmoitettiin puhelimitse Tampereen teekkareille ja pyydettiin heitä samalla vihdoin täydentämään TTKK:n hallitus opiskelijajäsenillä. Ensimmäisiksi opiskelijajäseniksi nimettiin samana päivänä pidetyssä kokouksessa Juhani Horelli ja Seppo Pohjolainen.

TKY:stä irtautuminen oli kivuton prosessi. Kaikki Tampereen teekkareiden varat, velat ja muut velvoitteet siirrettiin TTKY:lle. Tamperelaisilta kerätyistä jäsenmaksuista koottiin uudelle ylioppilaskunnalle 10 000 markan avustus toiminnan aloittamiseen. Vuoden loppuun mennessä TKY irrottautui niistä tamperelaisista yhteisöistä, joihin se oli Tampereen teekkarien edunvalvojana kuulunut ja teki tilaa TTKY:lle.

Itsenäistä toimintaa oli viime vuodet harjoiteltu Tampereen teekkarien riveissä muutenkin niin, että siirtymää Tampereen teekkareista ylioppilaskunnaksi tuskin huomasi. Vanha hallitus jatkoi vuodenvaihteeseen ja vanhat säännöt pysyivät voimassa sovellettuina seuraavalle edustajistokaudelle asti.